اطلاعیه

به اطلاع کلیه همشهریان و سهامداران محترم شرکت کشت و صنعت شهمیرزاد می رساند براساس مجمع عمومی مورخ 94/3/1و جلسه هیئت مدیره94/3/8  ،تغییراتی در هیئت مدیره و بازرسان این مجموعه حاصل شده است که بشرح ذیل اعلام می گردد: آقای دکتر اسماعیل وفایی  ( به عنوان رئیس هیئت مدیره )  آقای علی شکرویان (به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره) آقای اسمعیل اسماعیل زاده به عنوان منشی هیئت مدیره و آقایان خسرو دادگر ،نورالدین حسینی صفت ، حسینعلی غفاریان و حمیدرضا ...

آگهی مزایده

شرکت کشت و صنعت شهمیرزاد در نظر دارد بر اساس مصوبه شماره 94/12/028مورخ 1394/3/21  هیئت مدیره محصول گردوی سال جاری باغ 700 هکتاری خویش را بصورت یکجا روی درخت و بصورت مزایده کتبی به فروش برساند.علاقمندان می توانند ضمن هماهنگی با دفتر شرکت از باغ و محصول گردوی آن بازدید و قیمت پیشنهادی خویش و رسید واریز سپرده مربوطه را در پاکت در بسته با پست سفارشی حداکثر تا تاریخ 1394/5/12به آدرس استان سمنان-شهرستان شهمیرزاد-خیابان ساری-دفتر کشت ...

آخرین خبرها از فعالیت های شرکت کشت و صنعت شهمیرزاد ...

اطلاعیه

به اطلاع کلیه همشهریان و سهامداران محترم شرکت کشت و صنعت شهمیرزاد می رساند براساس مجمع عمومی مورخ 94/3/1و جلسه هیئت مدیره94/3/8  ،تغییراتی در هیئت مدیره و بازرسان این مجموعه حاصل شده است که بشرح ذیل اعلام می گردد: آقای دکتر اسماعیل وفایی  ( به عنوان رئیس هیئت مدیره )  آقای علی شکرویان (به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره) آقای اسمعیل اسماعیل زاده به عنوان منشی هیئت مدیره و آقایان خسرو دادگر ،نورالدین حسینی صفت ، حسینعلی غفاریان و حمیدرضا نوری نسب به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره  و ...

آگهی مزایده

شرکت کشت و صنعت شهمیرزاد در نظر دارد بر اساس مصوبه شماره 94/12/028مورخ 1394/3/21  هیئت مدیره محصول گردوی سال جاری باغ 700 هکتاری خویش را بصورت یکجا روی درخت و بصورت مزایده کتبی به فروش برساند.علاقمندان می توانند ضمن هماهنگی با دفتر شرکت از باغ و محصول گردوی آن بازدید و قیمت پیشنهادی خویش و رسید واریز سپرده مربوطه را در پاکت در بسته با پست سفارشی حداکثر تا تاریخ 1394/5/12به آدرس استان سمنان-شهرستان شهمیرزاد-خیابان ساری-دفتر کشت و صنعت شهمیرزاد کد پستی 3571783816ارسال نمایند. شرایط شرکت ...

آگهی دعوت

      به اطلاع کلیه سهامداران محترم می رساند ادامه جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت کشت و صنعت شهمیرزاد ساعت 9:30 روز جمعه 1/3/1394 در سالن موسسه خیریه امیرالمومنین (ع) شهمیرزاد برگزار می گردد. برگه ورود به جلسه روزهای چهارشنبه و پنج شنبه 30 و 31 اردیبهشت ماه در دفتر شرکت ارایه می گردد. همراه داشتن کارت ملی جهت اخذ برگه ورود به جلسه الزامی است. سهامداران می توانند در صورت عدم امکان حضور وکیل رسمی (محضری) خود را معرفی نمایند.  هیئت مدیره شرکت کشت و صنعت شهمیرزاد