استاندار سمنان:کشت و صنعت الگویی برای توسعه فعالیت ها با مشارکت مردم

استاندار سمنان به همراه مدیران کل دستگا ه های اجرایی استان  سمنان از بزرگترین باغ گردوی جهان بازدید کرد.وی بزرگترین مزیت شرکت را 16000  هزار سهامدار این مجموعه دانست که پشتوانه قوی برای این تشکل به شمار می رود . وکیلی افزود:این مجموعه جدای از اشتغال خوبی که برای این منطقه ایجاد کرده  ،فرصت خوبی نیز برای سرمایه گذاری آینده فراهم نموده است. استاندار سمنان در بازدید از بزرگترین باغ گردوی جهان با اشاره به تصمیمات مفید  و کاربردی  هییت مدیره ...

آخرین خبرها از فعالیت های شرکت کشت و صنعت شهمیرزاد ...

استاندار سمنان:کشت و صنعت الگویی برای توسعه فعالیت ها با مشارکت مردم

استاندار سمنان به همراه مدیران کل دستگا ه های اجرایی استان  سمنان از بزرگترین باغ گردوی جهان بازدید کرد.وی بزرگترین مزیت شرکت را 16000  هزار سهامدار این مجموعه دانست که پشتوانه قوی برای این تشکل به شمار می رود . وکیلی افزود:این مجموعه جدای از اشتغال خوبی که برای این منطقه ایجاد کرده  ،فرصت خوبی نیز برای سرمایه گذاری آینده فراهم نموده است. استاندار سمنان در بازدید از بزرگترین باغ گردوی جهان با اشاره به تصمیمات مفید  و کاربردی  هییت مدیره شرکت  ،جهت اجرای طرح های آتی ،خاطر نشان ...

آغاز تغذیه پاییزی درختان گردو در بزرگترین باغ گردوی جهان

    همزمان با هرس درختان گردو در بزرگترین باغ گردوی جهان عملیات  تغذیه پاییزی درختان گردو نیز  طبق دستور مشاور عالی شرکت جناب آقای دکتر ملکوتی ، در سطح 300 هکتار به منظور افزایش بهره وری و احیای بزرگترین باغ گردوی جهان آغاز شد

دیدار نماینده مردم سمنان در مجلس ،از بزرگترین باغ گردوی جهان

رییس هییت مدیره شرکت کشت و صنعت شهمیرزاد ،طی نشستی  با نماینده مردم سمنان،مهدیشهر و سرخه در مجلس ،در دفتر شرکت عنوان کرد:در سال جاری به دلیل سرمازدگی بیشتر شکوفه های درختان گردو از بین رفته و میزان تولیدات باغ  به یک پنجم کاهش یافته است. وی یکی از برنامه های در دست اقدام بزرگترین باغ گردوی جهان  راایجاد چهارمین سد و مخزن آبگیری با گنجایش 220 هزار مترمکعب در جهت مبارزه با خشکسالی و بحران کمبود آب عنوان کرد. وی افزود :شرکت کشت و صنعت ...