تجلیل از تولید کنندگان برتر بخش کشاورزی

بیست و نهمین دوره تجلیل از تولیدکنندگان بخش کشاورزی در سالن اجلاس سران مورخ 7/10/1393 برگزار شد.مدیر عامل شرکت کشت و صنعت شهمیرزاد جناب آقای مهندس گلی بنا به دعوت آقای زند معاون وزیر و رییس سازمان تحقیقات،آموزش و ترویج کشاورزی در این مراسم که با حضور ریاست محترم جمهوری برگزار شد،حضور پیدا کرد.در حاشیه جلسه مهندس گلی با مقامات بلند پایه وزارت کشاورزی و معاونین محترم برای بهبود اوضاع شرکت ملاقات کرد.             

طرح های عظیم کشت و صنعت شهمیرزاد با مساعدت بانک کشاورزی تحقق می یابد

محمدرضا حاتمی مدیر شعب بانک کشاورزی استان سمنان طی نشستی با اعضای هییت مدیره و مدیر عامل در دفتر شرکت کشت و صنعت شهمیرزاد ،ضمن تشکر و قدردانی از زحمات و تلاش های بی وقفه مدیر عامل شرکت جناب آقای گلی و اعضای  محترم هییت مدیره ،بانک کشاورزی را شریک این مجموعه عظیم دانست و قول مساعدت هرچه تمام تر در زمینه اعطای تسهیلات به این شرکت را داد.رییس هییت مدیره  جناب آقای رودباری نیز  در این ...

آخرین خبرها از فعالیت های شرکت کشت و صنعت شهمیرزاد ...

تجلیل از تولید کنندگان برتر بخش کشاورزی

بیست و نهمین دوره تجلیل از تولیدکنندگان بخش کشاورزی در سالن اجلاس سران مورخ 7/10/1393 برگزار شد.مدیر عامل شرکت کشت و صنعت شهمیرزاد جناب آقای مهندس گلی بنا به دعوت آقای زند معاون وزیر و رییس سازمان تحقیقات،آموزش و ترویج کشاورزی در این مراسم که با حضور ریاست محترم جمهوری برگزار شد،حضور پیدا کرد.در حاشیه جلسه مهندس گلی با مقامات بلند پایه وزارت کشاورزی و معاونین محترم برای بهبود اوضاع شرکت ملاقات کرد.             

طرح های عظیم کشت و صنعت شهمیرزاد با مساعدت بانک کشاورزی تحقق می یابد

محمدرضا حاتمی مدیر شعب بانک کشاورزی استان سمنان طی نشستی با اعضای هییت مدیره و مدیر عامل در دفتر شرکت کشت و صنعت شهمیرزاد ،ضمن تشکر و قدردانی از زحمات و تلاش های بی وقفه مدیر عامل شرکت جناب آقای گلی و اعضای  محترم هییت مدیره ،بانک کشاورزی را شریک این مجموعه عظیم دانست و قول مساعدت هرچه تمام تر در زمینه اعطای تسهیلات به این شرکت را داد.رییس هییت مدیره  جناب آقای رودباری نیز  در این جلسه ضمن عرض خیر مقدم به مهمانان اظهار ...

استاندار سمنان:کشت و صنعت الگویی برای توسعه فعالیت ها با مشارکت مردم

استاندار سمنان به همراه مدیران کل دستگا ه های اجرایی استان  سمنان از بزرگترین باغ گردوی جهان بازدید کرد.وی بزرگترین مزیت شرکت را 16000  هزار سهامدار این مجموعه دانست که پشتوانه قوی برای این تشکل به شمار می رود . وکیلی افزود:این مجموعه جدای از اشتغال خوبی که برای این منطقه ایجاد کرده  ،فرصت خوبی نیز برای سرمایه گذاری آینده فراهم نموده است. استاندار سمنان در بازدید از بزرگترین باغ گردوی جهان با اشاره به تصمیمات مفید  و کاربردی  هییت مدیره شرکت  ،جهت اجرای طرح های آتی ،خاطر نشان ...