تبریک عید غدیر

عید کمال دین . سالروز اتمام نعمت و هنگامه اعلان وصایت و ولایت امیر المومنین علیه السلام بر شیعیان و پیروان ولایت خجسته باد. (روابط عمومی شرکت کشت و صنعت شهمیرزاد)

آخرین خبرها از فعالیت های شرکت کشت و صنعت شهمیرزاد ...

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده(نوبت دوم)

  بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت کشت و صنعت شهمیرزاد سهامی خاص به شماره ثبت 133 مهدیشهر دعوت می گردد تا در جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت نوبت دوم که راس ساعت 9 صبح روز جمعه مورخ 94/7/3 در محل شهمیرزاد–سالن اجتماعات موسسه خیریه امیرالمومنین (ع) تشکیل می شود حضور بهم رسانند. لازم به تذکر است که جلسه مجمع عمومی فوق العاده نوبت اول شرکت در تاریخ 94/2/18 به علت به حد نصاب نرسیدن حضور سهامداران تشکیل نگردیده است. دستور جلسه: 1- استماع گزارش هیئت مدیره به منظور: الف) ...