آگهی

به اطلاع سهامداران و همشهریان عزیز میرساند حسب توافق بعمل آمده فیمابین شرکت کشت و صنعت شهمیرزاد و مرکز آموزشی علمی کاربردی جهاد کشاورزی استان سمنان شرایط تحصیل در رشته های مشروح زیر فراهم شد. علاقمندان می توانند حداکثر تا تاریخ دوشنبه 94/11/18 درخواست و مشخصات خود را به دفتر شرکت تحویل و یا به شماره 02333664903 فکس نمایند.با عنایت به اینکه این شرکت قصد فعالیت در زمینه گیاهان دارویی و گلهای زینتی را دارد ،امید است ...

اطلاعیه

به اطلاع کلیه سهامداران محترم شرکت کشت و صنعت شهمیرزاد می رساند پیرو تنفس جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده که مورخ 94/10/25 در سالن خیریه امیرالمومنین (ع) شهمیرزاد اعلام گردید جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده (نوبت دوم )جهت انتخابات اعضای شورایعالی سیستگذاری و جلسه مجمع عمومی فوق العاده (نوبت دوم)شرکت کشت و صنعت شهمیرزاد روز جمعه مورخ 94/11/9 راس ساعت 10 صبخ در سالن خیریه امیرالمومنین (ع)شهمیرزاد تشکیل گردید.درآغاز جلسه در اجرای ماده ...

آگهی دعوت به همکاری

شرکت کشت و صنعت شهمیرزاد به یک نفر راننده کامیون و یک نفر راننده بیل مکانیکی با شرایط زیر نیازمند است.علاقمندان می توانند حداکثر تا پانزده بهمن ماه 1394 مدارک خود را به دفتر شرکت واقع در شهمیرزاد – خیابان ساری تحویل نمایند. شرایط متقاضیان : 1- بومی بودن (ساکن شهمیرزاد باشد). 2- داشتن کارت پایان خدمت یا معافیت غیرپزشکی. 3- نداشتن سوء پیشینه و عدم اعتیاد به مواد مخدر. 4- داشتن گواهی نامه رانندگی مرتبط

آگهی دعوت

    سهامداران گرامی ادامه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده (نوبت دوم)و مجمع عمومی فوق العاده (نوبت دوم )شرکت کشت و صنعت شهمیرزاد برگزار می گردد زمان: جمعه 9بهمن ماه ساعت 9 صبح مکان :سالن موسسه خیریه امیر المومنین(ع) شهمیرزاد دستور جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده (نوبت دوم) -به منظور اجرای بند 2 از ماده 7 اساسنامه انتخاب اعضای شورایعالی 25 نفری که مدت تصدی اعضای قبلی منقضی شده است . دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده ( نوبت دوم ) 1-اضافه ...

آخرین خبرها از فعالیت های شرکت کشت و صنعت شهمیرزاد ...

آگهی

به اطلاع سهامداران و همشهریان عزیز میرساند حسب توافق بعمل آمده فیمابین شرکت کشت و صنعت شهمیرزاد و مرکز آموزشی علمی کاربردی جهاد کشاورزی استان سمنان شرایط تحصیل در رشته های مشروح زیر فراهم شد. علاقمندان می توانند حداکثر تا تاریخ دوشنبه 94/11/18 درخواست و مشخصات خود را به دفتر شرکت تحویل و یا به شماره 02333664903 فکس نمایند.با عنایت به اینکه این شرکت قصد فعالیت در زمینه گیاهان دارویی و گلهای زینتی را دارد ،امید است با استفاده از شرایط بوجود آمده علاوه بر ...

اطلاعیه

به اطلاع کلیه سهامداران محترم شرکت کشت و صنعت شهمیرزاد می رساند پیرو تنفس جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده که مورخ 94/10/25 در سالن خیریه امیرالمومنین (ع) شهمیرزاد اعلام گردید جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده (نوبت دوم )جهت انتخابات اعضای شورایعالی سیستگذاری و جلسه مجمع عمومی فوق العاده (نوبت دوم)شرکت کشت و صنعت شهمیرزاد روز جمعه مورخ 94/11/9 راس ساعت 10 صبخ در سالن خیریه امیرالمومنین (ع)شهمیرزاد تشکیل گردید.درآغاز جلسه در اجرای ماده 101 قانون تجارت آقای اسماعیل اسماعیلی زاده بعنوان ...

آگهی دعوت به همکاری

شرکت کشت و صنعت شهمیرزاد به یک نفر راننده کامیون و یک نفر راننده بیل مکانیکی با شرایط زیر نیازمند است.علاقمندان می توانند حداکثر تا پانزده بهمن ماه 1394 مدارک خود را به دفتر شرکت واقع در شهمیرزاد – خیابان ساری تحویل نمایند. شرایط متقاضیان : 1- بومی بودن (ساکن شهمیرزاد باشد). 2- داشتن کارت پایان خدمت یا معافیت غیرپزشکی. 3- نداشتن سوء پیشینه و عدم اعتیاد به مواد مخدر. 4- داشتن گواهی نامه رانندگی مرتبط

آگهی دعوت

    سهامداران گرامی ادامه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده (نوبت دوم)و مجمع عمومی فوق العاده (نوبت دوم )شرکت کشت و صنعت شهمیرزاد برگزار می گردد زمان: جمعه 9بهمن ماه ساعت 9 صبح مکان :سالن موسسه خیریه امیر المومنین(ع) شهمیرزاد دستور جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده (نوبت دوم) -به منظور اجرای بند 2 از ماده 7 اساسنامه انتخاب اعضای شورایعالی 25 نفری که مدت تصدی اعضای قبلی منقضی شده است . دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده ( نوبت دوم ) 1-اضافه نمودن موضوع فعالیت های گردشگری در ماده 3 ...

اطلاعیه

در راستای اجرای بند 2 ماده 7 اساسنامه شرکت کشت و صنعت شهمیرزاد ، انتخابات اعضای شورایعالی سیاستگذاری روز جمعه 94/11/9 برگزار می گردد.بدین وسیله از کارشناسان دارای تخصص در زمینه های کشاورزی ،باغبانی،اقتصادی ،مالی و حقوقی دعوت بعمل می آید در صورت تمایل به ثبت نام مدارک خود را تا تاریخ چهارشنبه 94/11/7 به دفتر شرکت ارسال نمایند.تلفن تماس:02333662544      فکس:02333664903

اطلاعیه

به اطلاع کلیه سهامداران محترم شرکت کشت و صنعت شهمیرزاد می رساند مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و مجمع عمومی فوق العاده شرکت کشت و صنعت شهمیرزاد مورخ 94/10/25با حضور تعدادی از سهامداران گرامی در سالن خیریه امیرالمومنین (ع) تشکیل گردید.طبق دستور جلسه گزارشات هیئت مدیره و بازرسان قانونی شرکت در خصوص عملکرد مالی 93-92 شرکت قرائت شد و به تصویب اکثریت حاضرین در جلسه قرار گرفت.به منظور اجرای بند 2 از ماده 7 اساسنامه انتخاب اعضای شورایعالی 25 نفری با موافقت حاضرین در ...